Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de geldende wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming, Telekommunikationsgesetz 2003). Met deze informatie inzake gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Opdrachtgever/ verwerkingsverantwoordelijke

Jäger Bau GmbH, Zentrale
+43 5556 7181-0
office@jaegerbau.com 
Batloggstraße 95, 6780 Schruns, Austria

Bestuur
DI Guntram Jäger
Mag. Nikolaus Gassner
DI Thomas Lang

BTW-identificatienummer ATU 3670 1805
DVR 0692409 [nummer in het gegevensverwerkingsregister]
Firmenbuchnummer [t.v.m. handelsregisternummer]: FN 61179 w
Firmenbuchgericht [bevoegde handelsrechter]: Handelsgericht Feldkirch
Branche: Bouwbedrijvigheid
Aangesloten bij de beroepsvereniging: Fachverband der Bauindustrie
Lid van de Oostenrijkse Kamer van Koophandel [Wirtschaftskammer Österreich]
Lid van de Vereinigung industrieller Bauunternehmungen Österreichs

 

Grondbeginselen van de gegevensverwerking

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de aard en omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud. Deze verklaring is van toepassing ongeacht de gebruikte domeinen, systemen, platformen en apparatuur (bv. desktop of mobiel) waarop het online-aanbod wordt uitgevoerd.

De verwerkte persoonsgegevens van de gebruikers omvatten bestandsgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), eventuele contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. in het contactformulier ingevoerde gegevens). Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers (daaronder vallen alle categorieën personen van wie gegevens worden verwerkt) uitsluitend met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij verwerken persoonsgegevens dus alleen indien en voor zover dat wettelijk is toegestaan: dat is met name het geval wanneer de gegevensverwerking voor de levering van onze contractuele prestaties en online-diensten noodzakelijk is, dan wel wettelijk is voorgeschreven, de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, evenals op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en rendabele exploitatie en de veiligheid van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG [algemene verordening gegevensbescherming]).

Organisatorische en technische veiligheidsvoorzieningen

Wij treffen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsvoorzieningen die beantwoorden aan de stand der techniek, om te waarborgen dat de voorschriften van de gegevensbeschermingswetgeving worden nageleefd en om daarmee de door ons verwerkte gegevens tegen ongewilde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden te beschermen.

Gegevensverwerking bij contact opnemen

Wanneer u via een formulier op de website of via e-mail contac met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens met het oog op de verwerking van uw aanvraag en voor het geval van daarop aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Zonder uw toestemming worden die gegevens door ons niet doorgegeven.

Verzameling van elementaire toegangsgegevens

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt. De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgeroepen website, datum en tijdstip van de oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvóór bezochte pagina), de hostnaam van de computer van de user (IP-adres). Logbestandinformatie wordt door ons om veiligheidsredenen (bv. om gevallen van misbruik of bedrog te onderzoeken) voor een periode van maximaal 14 dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door onze webserver of door webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Ze dienen om basisfuncties van de website beschikbaar te maken, om de gebruikerservaring te verbeteren en om gebruikers te markeren voor bepaalde andere doeleinden. Nadere informatie over het gebruik van cookies vindt u op onze speciale pagina met cookie-informatie.

Gegevensverwerking met betrekking tot webanalyse

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De gegevensverwerking geschiedt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3, Telekommunikationsgesetz [TKG] en van artikel 6, lid 1, onder a), (toestemming) en/of onder f), (gerechtvaardigd belang) van de AVG. Aangezien wij veel waarde hechten aan de privacy van onze gebruikers, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.

Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De daardoor gegenereerde informatie wordt door Google naar de USA overgebracht en daar opgeslagen. U kunt dat verhinderen door uw browser zo in te stellen dat geen cookies worden opgeslagen of de daarvoor bedoelde cookie-instellingen beheren. Wij hebben met de aanbieder een overeenkomstig contract gesloten voor de verwerking van bestelgegevens.

Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd. Daardoor is slechts een grove localisering mogelijk. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of in de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort en daardoor geanonimiseerd. Daarbij worden de laatste 8 bits van een IPv4-adresse op 0 gezet en bij een IPv6-adres de laatste 80 van 128 bits. De gebruikersgegevens worden voor een duur van 14 maanden bewaard.

Google gebruikt die informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons op te maken en voor het leveren van andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden verschaffen, voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Volgens haar eigen verklaringen zal Google uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google in verband brengen. Onder de volgende link vindt u het actuele privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Nieuwsbrief

Hieronder informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedures van registratie, verzending en statistische evaluatie, alsmede uw recht om bezwaar te maken.

U kunt zich op onze website op onze nieuwsbrief abonneren. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig alsmede uw verklaring dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Zodra u zich hebt geregistreerd voor de nieuwsbrief, sturen we u, bij wijze van Double-Opt-In, een bevestigingsmail met een link om uw registratie te bevestigen. Dat dient ervoor om te waarborgen dat men zich alleen met eigen e-mailadressen kan registreren.

Teneinde u doelgericht van informatie te voorzien, verzamelen en verwerken wij bovendien de vrijwillig verstrekte gegevens aanspreektitel, voor- en achternaam, land en uw belangstelling. Wij verzenden nieuwsbrieven met promotie-informatie alleen met toestemming van de ontvanger of als dat wettelijk is toegestaan. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en over onze onderneming.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u te allen tijde opzeggen door in de nieuwsbrief op de daarvoor bestemde link ?Nieuwsbrief afmelden? te klikken. Of anders stuurt u uw opzegging a.u.b. naar het volgende e-mailadres: info@jaegerprojects.com. Wij wissen dan per omgaande uw gegevens in verband met de toezending van de nieuwsbrief.

De verzending van de nieuwsbrief geschiedt door middel van “MailChimp”, een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de US-aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Het privacybeleid van deze mailing-dienst kunt u hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en biedt daardoor de garantie dat het Europese niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant.

De nieuwsbrieven bevatten een zogenoemd ?web-beacon?, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, die bij het openen van de nieuwsbrief van de server van de mailing-dienst wordt opgehaald. Zo kan worden nagegaan hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend en hoe het klikgedrag van de gebruikers is. Zo willen wij onze user als groep beter leren begrijpen om de inhoud van de nieuwsbrief aan de wensen van onze users aan te passen.

De gebruikmaking van de mailing-dienst, het verzamelen van statistische informatie en de uitvoering van analyses alsmede de protocollering van de registratieprocedure geschieden op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Wij hebben er belang bij voor onze nieuwsbrieven gebruik te kunnen maken van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem, dat enerzijds onze zakelijke belangen dient en anderzijds ook voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

Google-Re/Marketing-Services

Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang bij de analyse, optimalisatie en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG) gebruik van de marketing- en remarketing-diensten (kortweg ?Google-Marketing-Services?) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (?Google?). Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en biedt daardoor de garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht wordt nageleefd. (https://www.privacyshield.gov/participant).

De Google-Marketing-Services geven ons de mogelijkheid om reclame voor en op onze website doelgerichter te tonen teneinde gebruikers alleen reclame te presenteren die potentieel in overeenstemming is met hun interessen. Wanneer aan een gebruiker bv. reclame wordt getoond voor producten waarvoor hij op andere websites belangstelling heeft laten blijken, is sprake van zogenoemde ?Remarketing”. Daarvoor worden Remarketing Tags op onze internetpagina’s geïntegreerd, die dienen om de gebruikers aan de hand van cookies of vergelijkbare technische mogelijkheden te markeren en (pseudonieme) gebruikersprofielen te maken en die voor Remarketing te gebruiken. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Google-Marketing-Services gepseudonimiseerd verwerkt. De naam of het e-mailadres van de gebruikers wordt door Google dus niet opgeslagen en verwerkt, maar de relevante gegevens worden aan de hand van cookies in gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verwerkt. Dat betekent dat uit het oogpunt van Google de reclame niet voor concreet geïdentificeerde personen wordt beheerd en getoond, maar voor de bezitter van de cookie, ongeacht wie deze cookie-bezitter is. Dat geldt niet wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder die pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-Services via de gebruikers verzamelde informatie wordt aan Google doorgegeven en op de servers van Google in de USA opgeslagen.

Wij maken gebruik van de “Google Tag Manager” om de Google analyse- en marketing-diensten in onze website te integreren en te beheren.

Verdere Informatie met betrekking tot het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de op interessen gebaseerde reclame door Google-Marketing-Services, kunt u van de door Google aangeboden instelmogelijkheden of de Opt-Out-regeling gebruik maken: http://www.google.com/ads/preferences. Als alternatief kunt u de Remarketing op de cookie-informatiepagina met de daarvoor bedoelde schuifregelaar deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van onze website.

Google DoubleClick Re/Marketing-Services

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (?Google?). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u reclame te kunnen tonen die voor u relevant is. Daarvoor wordt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van de DoubleClick-cookies wordt Google en haar partnerwebsites alleen de mogelijkheid gegeven advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter evaluatie naar een server in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Google geeft gegevens alleen door aan derden op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere gegevens die door Google zijn verzameld.

Door gebruik te maken van ons online aanbod gaat u akkoord met de bovenomschreven manier van gegevensverwerking voor het genoemde doel. U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Als alternatief kunt u de Remarketing op de cookie-informatiepagina met de daarvoor bedoelde schuifregelaar deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van onze website.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod maken wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, bij de analyse, optimalisering en de rentabele exploitatie van ons online aanbod gebruik van door derden geleverde inhoud of diensten, teneinde die inhoud en diensten, zaols bv. video’s of lettertypes (hierna ?inhoud? genoemd, te integreren. Voorwaarde hiervoor is dat de derde aanbieders van deze inhoud de IP-adressen van de gebruikers kunnen zien, omdat zij die inhoud zonder de IP-adressen niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig om die inhoud te kunnen weergeven. Wij streven ernaar om alleen die diensten te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Bovendien kunnen deze externe aanbieders zogenaamde pixeltags gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixeltags kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De geanynomiseerde informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker. Deze gegevens kunnen technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod inhouden.

In de volgende lijst vindt u een overzicht van externe aanbieders en de door hen geleverde inhoud en links naar hun privacyverklaringen. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van gegevens en ten dele ook mogelijkheden om daartegen bezwaar te maken (zgn. Opt-Out):

Google Webfonts

Externe lettertypes van Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van de Google Fonts vindt plaats via een serveroproep bij Google (meestal in de USA). Daarvoor laadt uw browser bij het oproepen van onze site de benodigde Webfont in de cache van uw browser. Dat is nodig zodat uw browser ook een optisch verbeterde versie van onze teksten kan weergeven. Op die manier kan de pagina sneller worden geladen, aangezien de meest gebruikte lettertypes al in de cache van uw browser zijn opgeslagen. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaard lettertype voor de weergave. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Google Maps

Landkaarten van de dienst “Google Maps” van de derde dientenaanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, voor de weergave van diverse locaties en routebeschrijvingen. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier:
https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html privaybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Youtube

Video’s van het YouTube-platform van de derde dienstenaanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zodra u pagina’s van onze website bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke speciale pagina van onze website door u is bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, heeft YouTube de mogelijkheid uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt die koppelingsmogelijkheid verhinderen door u vooraf uit te loggen uit uw account. Zoals de meeste websites maakt echter ook YouTube gebruik van cookies om informatie over de bezoekers van haar website te verzamelen. YouTube gebruikt die cookies onder andere om videostatistieken te maken, fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Hierbij wordt ook contact opgenomen met het Google DoubleClick netwerk. Het starten van de video kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Daar hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens door YouTube, kunt u het privacybeleid van YouTube raadplegen op. https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Uw rechten

Principieel heeft u [met betrekking tot de gegevensverwerking]  het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van gegevensverwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van toestemming en het recht van bezwaar. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen per brief, fax of e-mail.

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw rechten op het gebied van de gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat de Datenschutzbehörde.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring te wijzigen, ter aanpassing aan gewijzigde juridische omstandigheden of bij wijzigingen van de dienst of de gegevensverwerking. Dat geldt echter alleen voor wat betreft verklaringen betreffende de verwerking van gegevens. Voor zover toestemming van de gebruiker vereist is of bestanddelen van de privacyverklaring regelingen inhouden met betreking tot de contractuele relatie met de gebruikers, worden die wijzigingen alleen doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.